Trekharmonicadag op 12 november '17.

Je kan je helaas niet meer inschrijven deze dag is helemaal
vol geboekt. (bericht geplaatst op 21 september j.l)

Op zondag 12 november aanstaande organiseer ik wederom een trekharmonicadag in Zwanenburg. Van elf uur in de ochtend (inloop vanaf tien uur) tot vier uur in de middag ben je welkom.

 

Hoe ziet het programma er uit? 

Twee onderdelen staan centraal:

Ochtend: Het open podium: 

Vanaf een uur of elf mogen spelers die dit willen maximaal twee stukjes spelen voor een enthousiast publiek. De ervaring leert dat dit podium altijd vol zit, de laatste keer zelfs te vol, dus daar zal ik op letten, zodat dit onderdeel niet aan zijn eigen succes ten onder gaat.

Het open podium is bedoeld om zowel spelers te motiveren om eens voor een publiek te spelen. Dit betekent dat je ook een struikelende pletwals kan horen van een enthousiaste beginneling; maar ook spelers ziet en hoort die verder zijn en mogelijk inspirerend repertoire brengen. Kijk op deze plek naar voorgaande dagen, daar staan opnames van optredens overigens altijd met goedkeuring van de spelers.

Middag: Samen muziek maken: 

Na de lunch staat het samen spelen met elkaar centraal. Van te voren krijgen alle spelers bladmuziek toegestuurd in twee partijen, en soms met zang partijen er bij. Dat repertoire mag je instuderen en word voor het grootste deel op deze middag uitgevoerd.

Het repertoire is op dit moment nog niet bekend, de verwachting is dat er zowel gespeeld als gezongen word, omdat de meeste deelnemers dat het leukste vinden. Je kan zelf kiezen of je wilt spelen eerste of tweede partij of dat je meezingt.

Op zo'n middag staat het plezier in samen zingen en spelen centraal.

 

Ik wil wel komen, hoe verder?

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar perspectief@ggms.nl met je naam en door 30 euro (voor de lunch koffie thee etc.) over te boeken naar rekeningnummer: NL34 ASNB 0708 8676 26 ten name van: G. Gerritsen Zwanenburg onder vermelding van trekharmonicadag. Je bent ingeschreven zodra het geld op mijn rekening staat. 

Via je mailadres krijg je verdere gedetailleerde informatie zoals de locatie en het samenspeel repertoire.

Mocht je nog vragen hebben aarzel niet om me te bellen 020-4978645 en vragen naar Gerard of te mailen perspectief@ggms.nl

Tot slot:

Je kan je aanmelden tot dat bovenaan dit bericht staat dat de dag vol is. Dit is geen verkooppraat maar als je je voor het eerst wilt inschrijven wees er dan snel bij. Meestal is het met een week na plaatsing wel vol.

En als je aarzelt om mee te doen, bel of mail me dan voordat het vol is. Ik vind het leuk om telkens weer nieuwe spelers te ontmoeten en daarin sta ik niet alleen.

 

 

Webpagina's die aansluiten bij dit onderwerp: